ICT Continuïteit

Bedrijven en organisaties maken in hun bedrijfsprocessen vaak gebruik van softwarepakketten van derden. Gebruiksrecht van deze software wordt over het algemeen (tegen betaling) toegekend in de vorm van licenties. Risico’s in dit model zijn dat de licentie kan vervallen, of dat de broncode van de software verloren gaat, als de leverancier failliet gaat, overgenomen wordt of zijn bedrijf beëindigt waardoor de ICT Continuïteit niet kan worden gewaarborgd.

Inrichtingsmodellen

Voor het nemen van maatregelen tegen deze risico’s heeft Realign een ervaren multidisciplinair ICT- en inkoop deskundig team beschikbaar, met kennis van de markt en van inrichtingsmodellen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u van primair belang is.

Wat is het?

Escrow: Het tijdig treffen van passende en doeltreffende maatregelen om het wegvallen van softwaregebruiksrechten of van broncodes te voorkomen en de ICT Continuïteit te garanderen.

Voor wie / wanneer relevant?

Organisaties die in hun kritische bedrijfsprocessen gebruik (willen gaan) maken van softwareproducten of online diensten van derden, en die zich niet kunnen veroorloven om dat gebruiksrecht te verliezen.

[WPCR_INSERT]