Interim management

Realign kan uw organisatie bijstaan door het managen van ICT projecten. Betrokkenheid bij het proces en de mensen, de resultaatgerichte aanpak en de uitstekende informatie richting het management over de voortgang, zijn kenmerken van onze aanpak.

Mensenwerk

Projecten, bereiken het beoogde resultaat wanneer voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan de ‘menskant’ van het project. Of het nu gaat om implementaties van systematieken of om het realiseren van producten: belangen van de diverse betrokken projectleden hebben altijd invloed.

Frisse kijk

Onze interim IT manager zal met een frisse kijk de huidige werkzaamheden overnemen. Binnen de markt waarin ICT afdelingen opereren vinden er op dit moment veel veranderingen plaats. De noodzakelijke veranderingen kunnen niet altijd direct worden doorgevoerd. Het komt ook geregeld voor dat veranderingen nodig zijn maar niet door de uzelf kunnen worden gestart. Afhankelijk van de gewenste en huidige positie van het traject zal onze Interim Manager het verandertraject initiëren, coördineren, sturen en invullen.

Dit heeft direct invloed op de technische en organisatorische omgeving van uw organisatie. Samen met de u worden daarom eerst de doelstellingen bepaald alvorens een interim traject wordt ingegaan.

Reorganisatie

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Ervaring en expertise op het gebied van reorganisatie en ontslagen zijn vaak niet voor handen bij jongere organisaties.

Zorgvuldigheid en snelheid zijn essentieel voor het slagen van een reorganisatie van een IT afdeling en inrichten van ontslagprocedure.

ICT Interim manager die uw reorganisatie in goede banen leidt

Bij een reorganisatie waarbij medewerkers worden ontslagen is regelmatig overleg met vakbonden en andere instanties nodig. Bijvoorbeeld het stimuleren van mobiliteit zal in het Sociaal Plan tot uitdrukking moeten komen. De keuzes omtrent een eventuele afvloeiing en de wijze waarop zijn vaak complex.

Wij adviseren om een ervaren IT Interim manager in te zetten. De Interim manager van Realign neemt deze taak samen met uw management op zich.

[WPCR_INSERT]