Project management

Realign kan uw organisatie bijstaan door het managen van ICT projecten. Betrokkenheid bij het proces en de mensen, de resultaatgerichte aanpak en de uitstekende informatie richting het management over de voortgang, zijn kenmerken van onze aanpak.

Mensenwerk

Projecten, bereiken het beoogde resultaat wanneer voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan de ‘menskant’ van het project. Of het nu gaat om implementaties van systematieken of om het realiseren van producten: belangen van de diverse betrokken projectleden hebben altijd invloed.

Projectmanagement

Realign voert het projectmanagement over diverse ICT projecten (Pilots, sector projecten, visie ontwikkeling, grootschalige uitrol). Vaak betreft het intensieve trajecten die verder vorm gegeven dienen te worden. Een aantal belangrijke werkzaamheden van onze projectmanagers:

Uitwerken voorstellen en planningen;

  • organiseren van het project;
  • zorgen voor de uitvoering.

De Realign projectmanager is zowel intern als extern gesprekspartner voor betrokkenen. Naast de projectmatige activiteiten voeren wij de regie over reguliere activiteiten binnen de afdeling zoals Audits, ISO, Arbo, Milieu RI&E, Privacy en security certificering.

[WPCR_INSERT]