ICT ontwerp

Iedere vorm van automatisering heeft uiteindelijk als doel om processen nauwkeuriger of efficiënter te laten verlopen. Tevens connectiviteit of diensten te realiseren in een wereld waarin informatie met een alsmaar toenemende snelheid moet worden gedeeld.

Duidelijke stappen

Bij het ontwerp van ICT systemen passen we dit uitgangspunt toe op alle niveaus, van infrastructuur via de functionaliteit van applicaties tot implementatie in de bedrijfsprocessen. Bij het (bege)leiden van ontwerptrajecten blijven de oorspronkelijke behoeften leidend, zodat het ontwerp nauw verwant blijft aan het doel.

Door in duidelijke stappen naar het doel, een ontwerp voor een ICT voorziening of –proces, toe te werken, kan op een aantal cruciale momenten worden bijgestuurd. Hierdoor zal een functioneel of technisch ontwerp, of Programma van Eisen in geval van een aanbesteding, snel een definitieve vorm aannemen.

Advies verantwoord gebruik Cloud-diensten.

Het klassieke bedrijfsmodel “inzet van software binnen de eigen organisatie” verandert naar “online gebruik van diensten van derden” (software as a service). Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van het flexibel werken “Het Nieuwe Werken”. Zij staan hun medewerkers toe om geheel of gedeeltelijk vanuit huis te werken. Medewerkers worden niet meer afgerekend op aanwezigheid maar op output en prestaties.

Daarmee komt tevens de overweging om applicaties of zelfs ondersteunende bedrijfsprocessen uit te besteden aan derden, omdat dit kosten- en schaalvoordelen oplevert. Realign heeft het overzicht om uw organisatie te adviseren over voordelen en nadelen, sterke punten en risico’s.

[WPCR_INSERT]