ICT Strategie

Om uw ICT omgeving en ICT activiteiten goed aan te laten sluiten bij Uw bedrijfsdoelstellingen is het essentieel om een goed ICT beleidsplan te hebben. Dat zelfde geldt voor duidelijke prestatie afspraken vastgelegd in een SLA.

Continuïteitsplan

In geval van storingen en calamiteiten is het belangrijk hier vooraf een plan voor beschikbaar te hebben in de vorm van een ICT continuiteitsplan.

Beheersbaar

Voor de één heeft het nieuw ontwikkelde concept, product of dienst een stevige juridische structuur nodig voor groei en continuïteit. De ander wil strategische samenwerking met zijn partner in een afzonderlijke rechtspersoon onderbrengen, omdat dat de risico’s beheersbaar houdt.

ICT Advies Strategie

Welke structuur past? Wat is de juiste inrichting van zeggenschap, besluitvorming en aansprakelijkheid?

 

[WPCR_INSERT]