Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership is een actueel onderwerp. Binnen ICT blijft het altijd een gevecht om technologie. Kijkt men puur naar de functionaliteit en kosten dan komen er verrassende zaken uit de bus. Een van de belangrijkste hierbij is het feit dat de initiële kosten niet als uitgangspunt dienen te worden geaccepteerd.

Invloeden

De beschikbaarheid van een ICT systeem of service heeft effect op de Total Cost of Ownership. Indien een systeem niet beschikbaar is (gepland of ongepland), zal dat leiden tot productieverlies. Het resultaat daarvan leidt tot:

  • aansprakelijkheid voor geleden schade;
  • extra kosten voor tijdelijk alternatief systeem;
  • klant tevredenheid daalt;
  • verlies van (vervolg)orders.

Optimalisatie van de beschikbaarheid binnen een Service Level Agreement zal de TCO gunstig beïnvloeden. Het is een afweging tussen kosten(beperking) en schade(beperking).

In kaart brengen

Realign helpt u bij het in kaart brengen van de Total Cost of Ownership van uw ICT omgeving. Deze rapportage dient dan de basis voor benchmarking en kostenreductie op langere termijn. Zoals in onze missie is opgenomen zorgen we dadoor voor het opnieuw in lijn brengen van ICT met uw businessdoelstellingen en het her-aansluiten van ICT op bedrijfsprocessen. Zodat u weer kunt doen waar u goed in bent: zakendoen.

[WPCR_INSERT]