Benchmarking

Een goed begrip van de kosten en baten van een ICT omgeving is onmisbaar voor het nemen van de juiste beslissing.

Benchmarking definitie

Benchmarking is systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze “best practice”, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren.”

Rendement

Het gaat om het rendement van ICT en het beantwoorden van de vraag of – en zo ja hoe – het beter kan?┬áRelevante vragen zijn:

  • Hoe presteert onze ICT, vergeleken met anderen?
  • Hoe vergelijk ik oplossingen, prijs en kwaliteit?
  • Wat heb ik aan ICT nodig in de toekomst en wat kost dat?
  • Waar kan ik kosten besparen en hoeveel levert dat op?

Een benchmark biedt benodigd inzicht, toegepast voor:

  • probleemanalyse;
  • onderbouwing complexe keuzes;
  • realiseren taakstellingen;
  • basis voor verandertrajecten;
  • keuzes tussen zelf doen, samenwerken, aansluiten bij ketensamenwerking of uitbesteding.

[WPCR_INSERT]