Contracten

U sluit in de loop der tijd een groot aantal contracten af met verschillende partijen. Het beheren van deze contracten, het sturen op de te verwachten prestaties en tijdige beslissingen over verlenging of beëindiging van een contract zijn in de gemiddelde organisatie vaak reactief en incident-gedreven opgezet.

Licentiemodellen

Bovenop het contract zijn voor het gebruiksrecht op softwarepakketten vaak licenties vereist. Licentiemodellen verschillen nogal eens, en ook de gebruikssituatie van de eigen organisatie is geen statisch gegeven. Conflicten over onrechtmatig softwaregebruik (zonder de benodigde licentie) zijn risicovol, kunnen aanzienlijke claims opleveren en hebben de potentie om bedrijfsprocessen stil te leggen.

sourcing strategie

Contract management

Een bewust contract management proces, gecombineerd met een contract management tool, zorgt ervoor dat een organisatie ‘in control’ is: Op basis van de juiste informatie steeds tijdig kunnen beslissen over voortzetting of verandering van de eigen sourcing strategie, en regie hebben over contracten, leveranciers en prestaties. ‘In control zijn’ vermindert conflicten met leveranciers en zorgt overall voor een betere prijs/prestatie verhouding.

[WPCR_INSERT]